obs de Achtbaan

Ontdekken, ontwikkelen en leren!

Basisschool De Achtbaan is een openbare basisschool in Hoogezand. Met ons onderwijs willen wij bijdragen aan een succesvolle toekomst van onze kinderen. Een toekomst in een wereld die wij nog niet kennen en waar alle talenten nodig zijn. Een toekomst vol uitdagingen. Wij bieden kinderen in onze school de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ontdekken

Wij bieden kinderen in onze school de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Ontwikkelen

Kinderen zijn actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Kinderen zijn trots op wat ze kunnen, zij leren zichzelf kennen en ontwikkelen zelfvertrouwen.

Leren

Leren doe je samen. Leerlingen helpen elkaar en krijgen de kans om samen elkaars succes te vergroten.

Over ons onderwijs

Ontdekken, ontwikkelen en leren = een uitdagende Achtbaan

Kinderen vinden het fijn bij ons op school. Zij hebben plezier in leren, want ons onderwijs is uitdagend en betekenisvol. Naast basisvaardigheden is er een breed aanbod van workshops waarin kinderen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en zichzelf leren kennen. Er is veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen, rekenen en voor de wereld oriënterende vakken, maar kinderen worden ook bekend gemaakt met diverse media, cultuur, sport, techniek & wetenschap. De leermethodes worden inspirerend gebruikt.  Wij verrijken de lessen, praktisch en ervaringsgericht, zodat ze uitnodigend zijn en uitdagen tot succes.

Werken bij

Werken op De Achtbaan betekent werken in een prettige onderwijsomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en collega’s het fijn hebben op school. Naast een sterke focus op basisvaardigheden is er een breed aanbod van workshops waarin kinderen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn.

Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.