Op de Achtbaan is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 4 t/m 8 wordt per klas één vertegenwoordiger gekozen. Ieder jaar wordt er rond september / oktober een verkiezing gehouden. Dit valt in de periode van de Gouden Weken.

De Achtbaan heeft een ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten:

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar onder schooltijd bij elkaar. Dit wordt opgenomen in de jaarplanning van de school. Bij elke vergadering is de directeur van de school aanwezig.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?