Als school vinden wij het belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier met onze ouders te communiceren. Daarom gebruiken wij het ouderportaal van Social Schools. Via dit ouderportaal houden wij onze ouders op de hoogte van al het schoolnieuws. In het portaal vindt u korte en actuele berichtjes. We delen inhoud zoals rekentips of leestips, leuke momenten zoals foto’s van de sportdag of praktische zaken zoals agenda items. Social Schools is voor u beschikbaar als app op de telefoon. Zo informeren we onze ouders op eigentijdse wijze over schoolse zaken.

Oudercontacten

Aan het begin van elk schooljaar organiseren de leerkrachten een kennismakingsavond. Daarnaast starten we met een kort kennismakingsgesprek en informeren we u tweemaal per jaar bij de rapportgesprekken over de ontwikkeling van uw kind.