Ziekmelden

U kunt uw kind ziekmelden door voor 08.30 uur met school te bellen. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan om uw kind van school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelfstandig naar huis zonder uw toestemming.

Ook leerkrachten zijn wel eens ziek of afwezig. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. We vinden het fijn voor kinderen en ouders dat er bekende gezichten voor de groep staan. Wanneer de eigen leerkracht niet aanwezig is, kunnen we een beroep doen op een pool van invalleerkrachten. Waar mogelijk proberen we altijd een invalleerkracht in te zetten die reeds bekend is met de groep en/of school.

Verlof aanvragen

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. De schooldirectie kan in sommige gevallen toestemming geven voor het niet aanwezig zijn van de leerling door situaties die belangrijk zijn. De schooldirecteur kan maximaal 10 extra vrije dagen geven. Dit mag nooit plaatsvinden in de 1e twee weken van een nieuw schooljaar. De leerplichtambtenaar beslist over het niet aanwezig zijn voor belangrijke situaties van meer dan 10 dagen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn. Veelgestelde vragen over de leerplicht en de voorwaarden voor verlofaanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

Bespreek voordat u verlof aanvraagt de casus altijd even met de leerkracht van uw kind. Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen de regelgeving.

Het aanvraagformulier voor extra vrije dagen kunt u krijgen bij de directeur van de school.