De schoolgids bevat praktische informatie voor ouders, verzorgers en leerlingen. Ook wordt beschreven hoe het onderwijs is georganiseerd en welke keuze we daarin hebben gemaakt. In de schoolgids is ook het schoolondersteuningsprofiel opgenomen. Hierin staat beschreven welke ondersteuning we als school kunnen bieden.