Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen jaarlijks een vragenlijst af via een enquêtetool van Vensters. Naast het instrument van Vensters maken we gebruik van SCOL en leerling SCOL. De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.

Vertrouwenspersoon – Ina de Jonge – inadejonge@ultiemonderwijs.nl

Anti-pestprogramma

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. Daarvoor maken we gebruik van de preventieve methode Kwink. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. We oefenen met sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten.

Anti-pestcoördinator – Kim Borg – kimborg@ultiemonderwijs.nl

Techniek en wetenschap

We hebben een volledig ingericht technieklokaal, waarin lessen aan kleine groepjes worden gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van gastdocenten. De kinderen krijgen jaarlijks een aantal chemielessen. Voor de jongste kinderen is er een techniekhoek ingericht.

Cultuuronderwijs

Via thema’s wordt er aandacht besteed aan onderwerpen in de directe omgeving van de school zoals de scheepswerven, fabrieken, dichters en woonomgeving. We vinden het belangrijk dat de kinderen tijdens hun schoolloopbaan in aanraking komen met verschillende vormen van cultuur. Zo gaan we naar toneel- en muziekvoorstellingen, films, musea, workshops en naar de bibliotheek.

Taalschool Midden-Groningen

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs gaan volgen. Meestal beheersen zij de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende om naar een basisschool te kunnen gaan. De kinderen krijgen op de Taalschool Midden-Groningen een intensief taalprogramma aangeboden. De Taalschool is gevestigd in obs De Achtbaan. Kijk op de website van Ultiem Onderwijs voor meer informatie over de Taalschool.