Op de Achtbaan bieden wij een rijke leeromgeving met gevarieerde werkvormen, waar niet alleen de vereiste schoolkennis wordt bijgebracht. Wij bieden onze kinderen passend onderwijs, waarbij wij rekening houden met de mogelijkheden van het kind en streven naar het hoogst haalbare als goede basis voor de toekomst.

Met ons onderwijs willen wij bijdragen aan een succesvolle toekomst van onze kinderen. Een toekomst in een wereld die wij nog niet kennen en waar alle talenten nodig zijn. Een toekomst vol uitdagingen. Wij bieden kinderen in onze school de ruimte om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Trotse kinderen die eigenaar zijn van hun leren

Kinderen zijn actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij zijn mede-eigenaar van hun leerproces.

Kinderen zijn trots op wat ze kunnen, zij leren zichzelf kennen en ontwikkelen zelfvertrouwen. Wij waarderen de verschillen tussen kinderen, onze school is kleurrijk en voor ons is ieder kind waardevol en welkom. Kinderen maken hun successen zichtbaar in hun eigen digitaal portfolio. Een document om trots op te zijn. Ouders ontvangen ook een digitaal rapport, waarin we de resultaten van de cognitieve vakken presenteren.

Leren doe je samen

Kinderen werken in hun eigen jaargroep. Binnen de jaargroep werken zij met elkaar samen en leren van en met elkaar. Het gebruik van coöperatieve werkvormen stimuleert de samenwerking tussen kinderen. Leerlingen helpen elkaar en krijgen de kans om samen elkaars succes te vergroten. Naast werken in de jaargroep zijn er activiteiten en projecten, groepsdoorbrekend en schoolbreed.

Leren met gebruik van moderne methoden en nieuwe technologieën

Kinderen leren altijd en overal. Moderne informatie- en communicatietechnologie ondersteunt dit leren. Digitale mogelijkheden verrijken ons onderwijs. Wij maken optimaal gebruik van moderne methoden en mogelijkheden die de nieuwe technologieën ons bieden. Kinderen oefenen op de computer en werken op tablets of chromebooks. Het biedt kinderen de mogelijkheid om zelfstandig door te werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Thuis kunnen de kinderen verder oefenen op de computer. Zo worden ouders bij het onderwijs betrokken.

Leerkrachten zien ieder kind

Leerkrachten vormen samen een hecht team. Zo nodig wordt dit team aangevuld met externe deskundigen en specialisten. Leerkrachten zien kinderen, zij hebben hoge verwachtingen en weten welke onderwijsbehoeften ieder kind heeft. Zij kijken naar de mogelijkheden van ieder kind. Met passie voor hun vak stimuleren en begeleiden zij kinderen in hun ontwikkeling. Leerling, leerkracht en ouders werken samen aan de gestelde doelen en zo bereiken zij met elkaar mooie resultaten.

Ouders voelen zich welkom

De relatie kind, ouder/verzorger en leerkracht vormt een belangrijke driehoek in de school. Ouders voelen zich welkom. Zij worden nauw betrokken en volgen de ontwikkeling van hun kind. De leerkrachten nodigen ouders daartoe uit. Kinderen weten wat hun doelen zijn en presenteren de voortgang in hun digitale portfolio.

De school is het middelpunt, de maatschappij dat zijn wij!

Onze school is een belangrijke ontmoetingsplaats in de wijk. Het gebouw is uitnodigend en ondersteunt door vormgeving en inrichting het leren van kinderen. Het heeft een eigentijdse, levendige en frisse uitstraling. Het bruist er van leven, ook na schooltijd, zowel voor kinderen als voor ouders. De school staat midden in de samenleving. Wij hebben een verbinding met sport-, muziek- en cultuurverenigingen, die na schooltijd activiteiten voor kinderen organiseren. Door samen te werken met onze partners in de wijk, kunnen wij meer voor de kinderen en hun ouders betekenen.

Kindcentrum

Obs De Achtbaan zit in Kindcentrum Hoogezand-West aan de Beetslaan in Hoogezand. In het gebouw zitten ook cbs De Hoeksteen en de St. Gerardus Majellaschool. Het zijn drie zelfstandige scholen. Daarnaast hebben kinderopvang KaKa en wijkcentrum SpoKie een plek in het gebouw.