Ons onderwijsteam bestaat uit een enthousiaste groep van 30 medewerkers, die door de hele school inzetbaar zijn. Het is een hecht team. De groepsleerkrachten krijgen ondersteuning van de onderwijsassistenten. Zij zorgen ervoor, dat het onderwijs aan uw kind(eren) in een goed schoolklimaat plaatsvindt. Voor een aantal dagdelen per week kunnen wij specialisten inzetten, zoals: intern begeleiders, gedragsspecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, taalspecialist, remedial teacher, fysiotherapeut, logopedist, casemanager Sociaal Team, jeugdondersteuner en ambulant begeleider Kentalis.